Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informujemy, że rezerwacji boiska "Orlik" w Krapkowicach (ul. Wrzosów) dokonywać można pod numerem tel. 512 399 988. Zapraszamy!

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 15 04.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
  - część działki 94/2 z mapy 10 obręb Krapkowice”

  więcej»
 • 14 04.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice  obejmującego tereny w rejonie ul. Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  więcej»
 • 09 04.2015

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ) zawiadamiam, że 09.04.2015r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  przebudowie linii napowietrznej (SN) 15 kV Krapkowice – Papiernia I, część odcinka odgałęzienia Sady III, obręb Krapkowice, AM-9, części działek nr: 10/78, 13/9 i 12/2, AM-10, części działek nr: 6, 10, 9/16, 9/23, 9/4, AM-11, części działek nr 59/8, 59/10, 59/36 i 58

  więcej»
 • 09 04.2015

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ) zawiadamiam, że 07.04.2015r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej  NN oraz zasilanie energetyczne obiektu remizy OSP obręb Pietna, AM-2, części działek nr: 434/4 i 435/2

  więcej»
 • 03 04.2015

  LIST OTWARTY W SPRAWIE BIURA RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

  slider umig.jpeg

  W związku z pojawiającymi się informacjami i zapytaniami dotyczącymi obsady personalnej i pracy Biura Rady Miejskiej w Krapkowicach chciałbym odnieść się do kilku pojawiających się kwestii.

  więcej»
 • 02 04.2015

  Ogłoszenie o przetargu

  informacja slider.jpeg

   Burmistrz Krapkowic ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na: oddanie  w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krapkowice [...]

  więcej»
 • 26 03.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży:  udział w działce 129 z mapy 8, obręb Krapkowice, lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sienkiewicza 6.”

  więcej»
 • .

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg
  23 03.2015

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek Starosty Krapkowickiego z siedzibą  ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie części muru obronnego  przy zamku od ul. Przybrzeżnej (dz. nr 269/1 k.m. 8 obręb Krapkowice) wraz z utwardzeniem części terenu oraz przebudową fragmentu muru od ul. Rybackiej ( dz. nr 267 k.mm 8 obręb Krapkowice)..

  więcej»