Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 25 08.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic o przetargu

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Nr 206/3 z mapy 2 o pow. 0,0639 ha, obręb Steblów, położonej przy ul. Wiejskiej [...]

  więcej»
 • 21 08.2014

  Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Krapkowicach

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości [...]

  więcej»
 • 21 08.2014

  Zaproszenie do składania oferty cenowej na dostawę pomocy na dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Akademia przedszkolaka ”

  informacja slider.jpeg

  Gmina Krapkowice, Wnioskodawca projektu „Akademia przedszkolaka ” zamierza zakupić pomoce na dodatkowe zajęcia [...]

  więcej»
 • 19 08.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie odcinka linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami telekomunikacyjnymi sterowania na działkach nr 64/3, 55, 42, 141/1, 141/2, 141/3  z mapy 1;  79 z mapy 3;  258, 260/2, 260/3, 146/2, 149/2, 149/4/ 149/5, 149/6, 150/3, 150/6 z mapy 5 w obr. miasta Krapkowice w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego jednej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działce 64/3 obręb miasta Krapkowice.

  więcej»
 • 19 08.2014

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej.

  więcej»
 • 18 08.2014

  Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza

  informacja slider.jpeg

  Zarząd Województwa Opolskiego przyjął i skierował do konsultacji projekt "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna - Koźla i Zdzieszowic - w zakresie benzenu".
   

  więcej»
 • 18 08.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  [...] wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie odcinka kablowej linii energetycznej SN wraz z kablami telekomunikacyjnymi sterowania na działkach nr 34, 41, 42, 141/1, 141/2, 141/3  z mapy 1;  79 z mapy 3;  258, 260/2, 260/3, 146/2, 149/2, 149/4/ 149/5, 149/6, 150/3 z mapy 5 w Krapkowicach w celu przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego jednej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej na działce nr 34 km. 1.

  więcej»
 • 12 08.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 06.08.2014r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Pietnej na działce nr 434/4 k.m. 2.

  więcej»
 • 04 08.2014

  Zawiadomienie

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości niezabudowanej (dz. 59/65 m. 11, obręb Krapkowice) przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.”

  więcej»
 • 31 07.2014

  Komunikat

  sl.jpeg

  W dniu 1 sierpnia o godz. 17.00 na terenie Gminy Krapkowice zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

  więcej»