Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 21 11.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:

  - działka nr: 4 z mapy 1, obręb: Nowy Dwór Prudnicki.”

  więcej»
 • .

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg
  17 11.2014

  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Krapkowicach w partnerstwie z Gminą Krapkowice, Gminną Biblioteką Publiczną w Walcach oraz Miejską i Gminna Biblioteką Publiczną w Zdzieszowicach organizuje na Rynku w Krapkowicach w dniach 18-21.12.2014 r. „Krapkowicki Eco Jarmark Bożonarodzeniowy 2014 r.”.

  więcej»
 • 12 11.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  więcej»
 • 10 11.2014

  UWAGA! ZMIANY W OKRĘGACH WYBORCZYCH. SPRAWDŹ, GDZIE TERAZ MOŻESZ ODDAĆ GŁOS

  KAFELKA WYBORY.jpeg

  16 listopada bieżącego roku wybierzemy radnych gmin, powiatów, sejmików województw, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Po raz pierwszy w całej Polsce wybory do rad gmin - oprócz miast na prawach powiatu - odbędą się w jednomandatowych okręgach wyborczych. W gminie Krapkowice będzie ich 21.

  więcej»
 • 28 10.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Krapkowic wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci gazu n/c długości 44 m w ulicy Buczka –działka nr 11 mapa 12

  więcej»
 • 27 10.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  1. budowie odcinka linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami telekomunikacyjnymi sterowania na działkach nr 34, 41, 42, 141/1, 141/2, 141/3  z mapy 1;  79 z mapy 3;  258, 260/2, 260/3, 146/2, 149/2, 149/4/ 149/5, 149/6, 150/3, 150/6 z mapy 5 w obr. miasta Krapkowice
  2. budowie odcinka linii energetycznej kablowej SN wraz z kablami telekomunikacyjnymi sterowania na działkach nr 64/3, 55, 42, 141/1, 141/2, 141/3  z mapy 1;  79 z mapy 3;  258, 260/2, 260/3, 146/2, 149/2, 149/4/ 149/5, 149/6, 150/3, 150/6 z mapy 5 w obr. miasta Krapkowice

  więcej»
 • 21 10.2014

  SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

  informacja slider.jpeg

  W dniu 20 października 2014 r. zakończyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi, zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy.

  więcej»
 • 16 10.2014

  Komunikat

  informacja slider.jpeg

  Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje wszystkich mieszkańców Gmin Prószków, Komprachcice,  Dąbrowa i Krapkowice,[...]

  więcej»
 • .

  INFORMACJA BURMISTRZA KRAPKOWIC O UZYSKANIU DODATKOWEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU

  informacja slider.jpeg
  08 10.2014

  Informuję, że Gmina Krapkowice uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice - V nabór” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie aneksu Nr 01/124/2014 z dnia 7 października 2014 r. do umowy dotacji z dnia 20 sierpnia 2014 roku Nr 92/2014/G-28/OZ-ZOA/D.

  więcej»
 • 07 10.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  [...] wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie przeznaczenia pomieszczeń kuchenno - gospodarczych na pomieszczenia lekcyjne z przebudową. Inwestycja realizowana w  budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich zlokalizowanego  na działce nr 269/1 k.m. 8 obręb Krapkowice

  więcej»