Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 23 04.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 17.04.2014r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami, ogrodem sensorycznym, chodnikami, dojściami, elementami małej architektury, oświetleniem i ogrodzeniem na działce nr 269/1 k.m. 8 w Krapkowicach.

  więcej»
 • 16 04.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647z póź. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.04.2014r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, wydał Postanowienie nr WD.5130.23.2014.PU  dotyczące uzgodnienia decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 399/1 i 399/2 k.m. 8 w Krapkowicach.

  więcej»
 • 10 04.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
  - nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 68/3 z mapy 3 obręb Krapkowice,
  - nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 89 z mapy 6, obręb Krapkowice.”

  więcej»
 • 08 04.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
  - nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujących część działek: 343 i 177/11 z mapy 8 oraz część działki 6/44 z mapy 12, wszystkie obręb Krapkowice,
  - nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej  działki: 266/25, 265/6 i 264/8 z mapy 1, obręb Dąbrówka Górna.”

  więcej»
 • 02 04.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) zawiadamiam, że 04.03.2014r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Krapkowicach.

  więcej»
 • 02 04.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

  więcej»
 • 26 03.2014

  Zawiadomienie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dł. 35 m w Krapkowicach na ul. Opolska.

  więcej»
 • 25 03.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic - odbiór odpadów wielkogabarytowych

  kubeł - slider.jpeg

  W pierwszej połowie kwietnia 2014 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, szczegóły w dalszej części artykułu.

  więcej»
 • 25 03.2014

  Informacja Burmistrza Krapkowic

  24 03.2014

  Informuję, ze w przetargu na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice” wybrana została firma P. H. U. Komunalnik Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Św. Jerzego 1A.

  więcej»
 • 14 03.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia do 0,5 MPa dł. 67m w Krapkowicach na ul. Bohaterów Westerplatte.

  więcej»