Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informujemy, że można dokonywać rezerwacji dot. korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK w Krapkowicach - pod numerem tel. 512 399 988.

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 26 03.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży:  udział w działce 129 z mapy 8, obręb Krapkowice, lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sienkiewicza 6.”

  więcej»
 • 17 03.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
  - część działki 343 z mapy 8 obręb Krapkowice,
  - część działki 177/11 z mapy 8 obręb Krapkowice,
  - część działki 6/44 z mapy 12 obręb Krapkowice.

  więcej»
 • 12 03.2015

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :
  przebudowie odcinka linii napowietrznej na działkach nr 434/4, 435/2 k.m. 1 obręb Pietna oraz zasilanie energetyczne obiektu remizy OSP

  więcej»
 • 12 03.2015

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie linii napowietrznej 15 kV Krapkowice – Papiernia I, część odcinka odgałęzienia Sady III, inwestycja przebiega przez działki nr 10/78, 13/9, 12/2 k.m. 9, 6, 10, 9/16, 9/23, 9/4 k.m. 10, 59/8, 59/10, 59/36, 58 k.m. 11

  więcej»
 • 10 03.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości:
  -  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców:  udział w działce 432/10 z mapy 13, obręb Krapkowice, lokale mieszkalne przy ul. Wiejskiej 1

  więcej»
 • 10 03.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości:
  -  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy:  udział w działce 307 z mapy 8, obręb Krapkowice, lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Rynek 16,
  -  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: działka  208/39 z mapy 1, obręb Rogów Opolski

  więcej»
 • 04 03.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
  - część działki 68/3 z mapy 3 obręb Krapkowice.

  więcej»
 • 03 03.2015

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  więcej»