Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

W terminie do końca lutego 2015r. zespół boisk sportowych - Moje boisko ORLIK 2012 - w Krapkowicach przy ul. Wrzosów będzie czynny w dni powszednie w godz. 16.00 - 22.00, a w soboty i niedziele od 15.00 - 20.00 po uprzedniej rezerwacji pod numerem 501 301 140. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz przy temperaturze poniżej -5 st. C obiekt będzie nieczynny.

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 18 12.2014

  Plan gospodarki niskoemisyjnej

  informacja slider.jpeg

  W dniu 27.10.2014 r. Gmina Krapkowice podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn.: „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KRAPKOWICE”.

  więcej»
 • 16 12.2014

  BURMISTRZ KRAPKOWIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

  informacja slider.jpeg

  Działając zgodnie z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXII/484/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 05 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” ogłasza: OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

  więcej»
 • 15 12.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pod budowę Małej Elektrowni Wodnej, działka 495/7 z mapy 2, obręb Żywocice.”

  więcej»
 • 10 12.2014

  BURMISTRZ KRAPKOWIC ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki Nr 206/3 z mapy 2 o pow. 0,0639 ha, obręb Steblów, położonej przy ul. Wiejskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00017352/2 wolnej od obciążeń – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez działkę przebiega przyłącz napowietrzny 0,4 kV sieci elektroenergetycznej zasilający budynek położony na działce sąsiedniej. Cena wywoławcza -  27.630,00 zł 

  więcej»
 • 05 12.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz  lokalu mieszkalnego nr 5  wyznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy, działka 92/1 z mapy 13, obręb Krapkowice, ul. Księdza Koziołka 18/5”.

  więcej»
 • 05 12.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działka nr 4 z mapy 1, obręb Nowy Dwór Prudnicki.

  więcej»
 • .

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

  informacja slider.jpeg
  02 12.2014

  Zawiadomienie w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 kmwraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi [...]"

  więcej»
 • 21 11.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:

  - działka nr: 4 z mapy 1, obręb: Nowy Dwór Prudnicki.”

  więcej»
 • .

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg
  17 11.2014

  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Krapkowicach w partnerstwie z Gminą Krapkowice, Gminną Biblioteką Publiczną w Walcach oraz Miejską i Gminna Biblioteką Publiczną w Zdzieszowicach organizuje na Rynku w Krapkowicach w dniach 18-21.12.2014 r. „Krapkowicki Eco Jarmark Bożonarodzeniowy 2014 r.”.

  więcej»
 • 12 11.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Krapkowice pomiędzy drogą krajową nr 45, a ulicą Limanowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  więcej»