Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Karta Rodziny
Karta Rodziny.jpeg

Opolska Karta Rodziny
mini.jpeg

www.jpeg

Dawna strona WWW:
strona miniatura.jpeg

ePUAP_logo_uproszcz.jpeg

krapkowicki bieg uliczny.jpeg

krapk_new_link_ppk.gif

gpb2009.jpeg

krapk_new_link_gfp.gif

logo_Kraina_Sw_Anny.gif

krapk_new_link_zpp.gif

krapk_startup.jpeg

krapk_new_link_zdrowie.jpeg

krapk_kl_doskonalenie.jpeg

krapk_viribus.jpeg

baner mały.jpeg

Kryta pływalnia w Krapkowicach.jpeg

baner-sss-03.jpeg

Uniwersytet III wieku.jpeg


Media lokalne:

krapko_ban.jpeg

Tygodnik krapkowicki.jpeg

nowiny logo.jpeg

nto.jpeg

tvp opole.jpeg

radio_vanessa.jpeg

A1.jpeg

WYBIERZ JĘZYK PL EN DE CZ UA

Komunikaty i ogłoszenia Burmistrza

 • 24 07.2014

  komunikat

  SAM_1059.jpeg

  Informujemy, iż w dniach 24-26 lipca br. planowana jest wymiana wody w dużej niecce basenu odkrytego w Krapkowicach-Otmęcie. W tym okresie można korzystać z brodzika.

  więcej»
 • 22 07.2014

  Komunikat PGNiG

 • 03 07.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

  informacja slider.jpeg

  „Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości:
   - lokal mieszkalny nr 10  wyznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy, działka 18/16 z mapy 12, obręb Krapkowice, ul. Krasickiego 1
   - do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:  działka 53/17, 58/11, 53/19, 58/13 z mapy 3, obręb Krapkowice”

  więcej»
 • 01 07.2014

  SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  informacja slider.jpeg

  Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

  więcej»
 • 01 07.2014

  SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

  informacja slider.jpeg

  Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

  więcej»
 • 30 06.2014

  UWAGA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI !!

  informacja slider.jpeg

  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przypomina że dnia 31 lipca 2014 roku mija termin składania przez zarządców nieruchomości organom wykonawczym gminy danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu nieruchomości.

  więcej»
 • 30 06.2014

  Zawiadomienie

  informacja slider.jpeg

  Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci gazowej śreniego ciśnienia do 0,5 MPa o dł. 30m w Krapkowicach na ul. Dębowej. Działka objęta wnioskiem: nr 735/2 k.m. 13 w Krapkowicach.

  więcej»
 • 25 06.2014

  Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

  slider.jpeg
  24 06.2014

  Burmistrz Krapkowic ogłasza  rokowania na : sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 18/1 z mapy 16 o powierzchni 0,1896 ha zabudowanej dwupiętrowym budynkiem hotelowo-sanitarnym (były hotel sportowy z szatniami KS „UNIA” Krapkowice) częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 681,03 m² oraz działki 18/2 z mapy 16 o powierzchni 0,0485 ha, położonej w Krapkowicach przy ul. Sportowej, zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1S/00034091/9, wolnej od obciążeń.

  więcej»
 • 17 06.2014

  Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego

  informacja slider.jpeg

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  więcej»
 • 05 06.2014

  Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic - konkurs na dyrektora

  informacja slider.jpeg

  Burmistrz Krapkowic ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w  Żywocicach.  Oferty należy składać w terminie do dnia 23.06.2014 roku z dopiskiem „Konkurs na kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach”, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub osobiście w sekretariacie w I budynku, II piętro p. nr 28 do godz. 17.00 

  więcej»